CORALA „PAUL CONSTANTINESCU”

A CASEI DE CULTURĂ „ION LUCA CARAGIALE” A MUNICIPIULUI PLOIEŞTI

 

             Înfiinţată la 16 februarie 1955, Corala „Paul Constantinescu” a Palatului Culturii Ploieşti, a funcţionat iniţial în componenţa „Ansamblului de cântece şi dansuri al oraşului Ploieşti”, apoi sub titulatura de Corul Palatului Culturii, pentru ca din anul 1971 să primească numele eminentului compozitor ploieştean Paul Constantinescu.

             Timp de 23 de ani, din februarie 1955 până în septembrie 1978, Corala „Paul Constantinescu” a fost condusă de profesorul Gh. C. Ionescu. Au urmat pentru o perioadă mai scurtă profesorii Eugen Bleoţiu, Georgeta Mazilu, Justin Podăreanu. Din toamna anului 1986 şi până în 1995, Corala „Paul Constantinescu” a fost condusă de profesorul Corneliu Irimia, care a reuşit să ducă mai departe faima Coralei ploieştene.

             Din 17 martie 2017, Corala „Paul Constantinescu” a Casei de Cultură „Ion Luca Caragiale”a Municipiului Ploieşti îşi reia activitatea cu peste 40 de membri, sub bagheta dirijorului  Cristian Boldorea.

             De-a lungul timpului, din creaţia românească, Corala ploieşteană a interpretat lucrări ale compozitorilor D.G. Kiriac, Dinu Stelian, Paul Constantinescu, Mihail Jora, Marţian Negrea, Gh. Dumitrescu, Mircea Neagu, Alex Paşcanu, Radu Paladi, D. D. Botez, Ludovic Paceng, Irina Odăgescu Tutuianu şi alţii, creaţii corale originale sau de inspiraţie folclorică, prelucrări de folclor, cântece cu caracter religios, al căror conţinut artistic, muzică şi text au contribuit prin forţa lor emoţională de transmitere la dezvoltarea gustului pentru frumos.

             Din muzica corală universală au fost alese şi interpretate piese ale compozitorilor Pierre Certon, Claude le Jeune, Cezar Frank, Bela Bartok, William Dawson şi alţii.

             Corala „Paul Constantinescu” a obţinut, de-a lungul vremii, numeroase premii, trofee şi distincţii de mare însemnătate:

  • Ordinul „Meritul Cultural” clasa I;
  • Premiul I şi titlul de Laureat la Concursul republican al formaţiilor artistice de amatori;
  • Locul I la Concursul televizat „Cântare Patriei”;
  • Trofeele „Ciprian Porumbescu”, „D.G. Kiriac”, „Cetatea de Foc” – Reşiţa, „Craiul Munţilor” – Hunedoara, „Gh. Dumitrescu” – Braşov;
  • Diplome la festivalurile corale din Piteşti, Iaşi, Bucureşti, Sf. Gheorghe, Lugoj, Ploieşti şi altele.

            

             În afara acestor succese în ţară, Corala „Paul Constantinescu” a avut satisfacţia efectuării unor turnee de prestigiu în străinătate, participând la festivalurile şi concursurile corale internaţionale din Ungaria, Bulgaria, Germania, Estonia, Italia, Irlanda, unde a obţinut premii, trofee şi diplome, între care menționăm:

  • Premiul III şi Medalia de argint la Festivalul internaţional al corurilor de amatori Cork – Irlanda;
  • Premiul IV la Concursul polifonic internaţional „Guido D’Arezzo” – Italia.