Formular – tip pentru solicitarea de informaţii publice

1. Reglementări legale privind liberul acces la informaţiile de interes public

Legea nr. 544/2001, cu modificările şi completările ulterioare

Norme metodologice de aplicare a Legii nr.544/2001

2. Proceduri privind accesul la informaţiile de interes public

Informaţiile de interes public se comunică din oficiu (fără a fi nevoie de vreo cerere) sau la cererea solicitantului (verbală sau scrisă).
Informaţiile de interes public comunicate din oficiu sunt prezentate într-un buletin informativ şi sunt disponibile pe website.
Solicitarea informaţiilor de interes public, altele decât cele prevăzute sa fie comunicate din oficiu, va fi adresată autorităţii publice, in condiţiile art. 6 din Legea nr. 544/2001.

3. Modalităţi de adresare a solicitărilor:

a) verbal

Informarea publică directă a persoanelor
la nr. de telefon:

Informarea presei
la nr. de telefon:

b) pe suport de hârtie
la adresa:………………………….., Ploiesti, Județul Prahova

c) pe suport electronic

Informarea publică directă a persoanelor
la adresa de e-mail:

Informarea presei
la adresa de e-mail: