1955 – instituţia se înfiinţează sub denumirea de Palatul Culturii.

1970 – 1 septembrie – Prin decizie a Comitetului Executiv al Consiliului Popular al judeţului Prahova, se înfiinţează CASA DE CULTURĂ A MUNICIPIULUI PLOIEŞTI.

2004 – 5 iunie – Prin Hotărârea Consiliului Local nr. 88, CASA DE CULTURĂ A MUNICIPIULUI PLOIEŞTI primeşte denumirea de CASA DE CULTURĂ „ION LUCA CARAGIALE” A MUNICIPIULUI PLOIEŞTI.

             Casa de Cultură „Ion Luca Caragiale” a Municipiului Ploieşti este o instituţie publică de cultură, cu personalitate juridică, care funcţionează sub autoritatea Consiliului Local Ploieşti. Casa de Cultură „Ion Luca Caragiale” desfăşoară o activitate cultural-artistică şi educativă, asigurând accesul publicului la informaţie şi educaţie permanentă.

             În cadrul Casei de Cultură îşi desfăşoară activitatea, conform organigramei, un număr de 16 angajaţi şi 25 de colaboratori permanenţi. Ansamblurile artistice și cercurile care funcționează în cadrul Casei de Cultură „Ion Luca Caragiale” sunt: Ansamblul Folcloric „Prahova” , Corala „Paul Constantinescu”,  Programul Atitudini ( Cenaclul,  Revista, Serata), Cercul de pictură pentru copii, Cercul de dans popular. De asemenea, sub egida instituției noastre funcționează și Universitatea Populară „Dimitrie Gusti”, descendentă a Universităţii Populare înfiinţate de Nicolae Iorga în anul 1908.

             Casa de Cultură „Ion Luca Caragiale” colaborează în plan cultural cu alte instituţii din ţară şi din străinătate, cum ar fi: UNIFERO, Centrul Cultural „Iacob Mureşianu” din Blaj, Asociaţiunea Culturală Astra Blăjeană, Casa de Cultură „George Coşbuc” din Bistriţa Năsăud, biblioteci din diferite oraşe ale ţării etc., precum şi cu centrele culturale din judeţul Prahova.  De asemenea, prin activităţile educative desfăşurate, instituția noastră colaborează cu şcoli şi licee din oraș și județ.

 

             Universitatea Populară „Dimitrie Gusti”

             Înființată în 1963, ca descendentă a Universităţii Populare formate de Nicolae Iorga în anul 1908, Universitatea Populară „Dimitrie Gusti” este o instituție unică în peisajul cultural ploieștean și are ca obiect de activitate educația non-formală permanentă, sub forma unor cursuri de cultură generală, cercuri artistice, cursuri de orientare profesională și vocaționale de scurtă durată.  Sub egida sa se desfășoară prelegeri, seminarii, prezentări de filme, expoziții, conferinţe publice din domeniul cultural, artistic, social, religios, medical, etc. Aceste dezbateri şi evenimente cultural-educative se derulează sub formă de lecţii deschise, în cadrul unităţilor de învăţământ ploieştene, la solicitarea cadrelor didactice. Activităţile desfășurate în cadrul Universității Populare „Dimitrie Gusti” sunt susţinute de membrii Consiliului Ştiinţific al acesteia.

             Istorie: conf. univ. dr. Gheorghe Calcan

             Psihologie: psiholog Liviu Ștefan

             Psihopedagogie: psihopedagog Georgiana Brișan

             Protecția mediului înconjurător: inginer Viorica Avram

                                                                                 

 

             Medicină şi educaţie pentru sănătate:  dr. Carmen Diaconovici

             Literatură, muzică şi artă

                        prof. Marian Dragomir

inspector școlar prof. Rodica Georgescu

            Prevenirea și combaterea delincvenței juvenile: jurist Elena Ionescu

             Educație juridică: avocat Cristina Dobre

             Istoria artei: prof. Valter Paraschivescu

             Inițiere în fotografie: fotograf  Sorin Petculescu

             Jurnalism: jurnalist, realizator emisiuni radio și TV Claudius Dociu

             Public Speaking: trainer Public Speaking Claudius Dociu

            Activități Handmade: formator Florina Steliana Vasilescu

            Clubul „Per aspera ad astra”: astrolog Cristian Ionut Burchiu

             Clubul femeilor moderne: “DIANA”: coordonator Elena Ionescu

 

             „Programul Atitudini”  

             „Programul Atitudini” a fost demarat în 2003, iar în prezent este alcătuit din trei componente:

– Cenaclul “Atitudini”;

– Revista “Atitudini”;

– Serata “Atitudini”.

Au fost avute în vedere două obiective principale:

– descoperirea şi promovarea tinerilor creatori de literatură sau artă plastică;

– promovarea valorilor artistice naţionale şi internaţionale.

Programul “Atitudini” este coordonat de prof. Marian Dragomir. 

 

             Cenaclul Atitudini

             Numără peste 30 de membri, mulţi dintre ei reprezentanţi ai tinerei generaţii. În 2010 a fost editată antologia “Melancolie Diesel”, coordonată de I.Vintilă Fintiş.
             Membrii cenaclului au fost prezenţi în reviste literare din ţară, au susţinut spectacole de muzică şi poezie în cadrul numeroaselor activităţi organizate de instituţia noastră.

 

             Revista Atitudini

             În paginile revistei apar articole semnate de reputaţi scriitori, profesori, dar şi de tineri debutanţi.
             Revista conţine rubrici care aduc în prim plan personalităţi şi evenimente literare, interviuri, evenimente culturale din Ploieşti.

 

             Serata Atitudini

             Este o altă manifestare cultural-artistică ce se desfăşoară lunar, pe parcursul anilor universitari, din 2003 până astăzi. Serata „Atitudini” reprezintă o îmbinare a momentelor dedicate poeziei, muzicii şi istoriei artelor plastice.
             Membrii cenaclului au şansa să se facă remarcaţi în faţa publicului iubitor de literatură.

 

 

             Ansamblurile folclorice „Prahova”

             Ansamblul Folcloric „Prahova” are în componenţă 20 de dansatori, un taraf de muzică populară şi trei solişti. Prima atestare istorică a ansamblului  datează din 1955 , așa cum reiese din  afişul primului spectacol al „Ansamblului de cântece şi dansuri al Sfatului Popular” al oraşului Ploieşti, din data de 20 iulie 1955, care a avut loc în Gradina Teatrului de Vară din Ploiești.  Spectacolul i-a avut ca dirijori pe prof. Gh. C. Ionescu, prof. E. Malechievez, iar coregafia a fost asigurată de prof. Dumitru Pârvu.

             Ansamblul Folcloric „Prahova” a participat, de-a lungul timpului, la numeroase festivaluri naționale și internaționale, obținând foarte multe premii semnificative.

             În bogatul palmares internațional al ansamblului se găsesc trofee, premii și titluri obținute în Cehoslovacia, Polonia, Iugoslavia, Germania, Olanda, Belgia, Suedia, Franța, Tunisia, Italia, Bulgaria, Grecia, Turcia, Republica Moldova.

Dintre cele mai valoroase trofee și premii ale Ansamblului Folcloric Prahova, menționăm:

– Trofeul „Leonardo Da Vinci”-cel mai valoros-primit la Festivalul Internațional de Folclor din Italia în 1978;

– Premiul I la Festivalurile de Folclor din Suedia, Franța, Olanda, Bulgaria;

– Trofeul Festivalului de Folclor de la Monastir-Tunisia;

– Peste 30 de trofee și diplome la Festivaluri Internaționale de Folclor și turnee artistice în Italia( Festivalul Dei Cuori– Gorizzia, Comune di Pomezia, Margherita di Sadova, etc.)

– Premii și trofee la festivalurile naționale de folclor din București, Buzău, Herculane, Zărnești, Caracal, Sibiu, Giurgiu, Brașov, Blaj.

 

             Ansamblul Folcloric „Prahova-Junior” a fost înființat în anul 2013 și a avut în componență aproape 40 de elevi. 

             Deși a fost un ansamblu relativ recent înființat, „Prahova-Junior” a participat la numeroase concursuri de profil, unde a câștigat trofee importante, dintre care menționăm:

– Locul I la Concursul Cupa Brazi, 2015;

– Locul I la Festivalul Cupa Cornu, 2017;

– Locul II la Festivalul Național de Folclor „Magia Sfinxului”, 2016;

– Locul III la Festivalul Concurs Național de dans pentru copii „EuroDance”, 2017.

 

             Grupul Coral Cameral „Paul Constantinescu

              Înfiinţată la 16 februarie 1955, Corala „Paul Constantinescu” a Palatului Culturii Ploieşti, a funcţionat iniţial în componenţa „Ansamblului de cântece şi dansuri al oraşului Ploieşti”, apoi sub titulatura de Corul Palatului Culturii, pentru ca din anul 1971 să primească numele eminentului compozitor ploieştean Paul Constantinescu.

             Timp de 23 de ani, din februarie 1955 până în septembrie 1978, Corala „Paul Constantinescu” a fost condusă de profesorul Gh. C. Ionescu. Au urmat pentru o perioadă mai scurtă profesorii Eugen Bleoţiu, Georgeta Mazilu, Justin Podăreanu. Din toamna anului 1986 şi până în 1995, Corala „Paul Constantinescu” a fost condusă de profesorul Corneliu Irimia, care a reuşit să ducă mai departe faima Coralei ploieştene.

             Din 17 martie 2017, Corala „Paul Constantinescu” a Casei de Cultură „Ion Luca Caragiale”a Municipiului Ploieşti îşi reia activitatea cu peste 40 de membri, sub bagheta dirijorilor Vlad Mateescu şi Cristian Boldorea.

             Corala „Paul Constantinescu” a obţinut, de-a lungul vremii, numeroase premii, trofee şi distincţii de mare însemnătate:

– Ordinul „Meritul Cultural” clasa I;

– Premiul I şi titlul de Laureat la Concursul republican al formaţiilor artistice de amatori;

– Locul I la Concursul televizat „Cântare Patriei”;

– Trofeele „Ciprian Porumbescu”, „D.G. Kiriac”, „Cetatea de Foc” – Reşiţa, „Craiul Munţilor” – Hunedoara, „Gh. Dumitrescu” – Braşov;

– Diplome la festivalurile corale din Piteşti, Iaşi, Bucureşti, Sf. Gheorghe, Lugoj, Ploieşti şi altele.

             Clubul femeilor moderne „DIANA”

             Clubul „Diana” a luat fiinţă în 1997, din dorinţa de a forma o comunitate a femeilor dornice de cunoaştere, urmărind promovarea valorilor culturale româneşti şi universale. În cadrul întâlnirilor de la Club sunt abordate, de fiecare dată, teme de actualitate, la care sunt invitaţi specialişti în domeniu, precum şi public interesat. Obiectivele principale ale  Clubului „Diana” sunt: cultivarea respectului faţă de familie şi de femeie la toate nivelurile, educaţia pentru sănătatea fizică şi psihică a familiei, educaţia pentru artă şi frumos.

                     Casa de Cultură „Ion Luca Caragiale” a Municipiului Ploieşti organizează, în fiecare an, o multitudine de proiecte educaţionale, evenimente culturale, concursuri şi festivaluri naţionale şi internaţionale, după cum urmează:

– Concursul judeţean de recitări „Ca un luceafăr am trecut prin lume” – are loc în luna ianuarie;

– Târg de Carte (prima ediție a avut loc în anul 2009) şi Concursul judeţean de recitare „Sub aripa lui Nichita” (prima ediție a avut loc în anul 2009) – proiecte derulate în luna martie, în cadrul Festivalului Internaţional de Poezie „Nichita Stănescu”;

– Spectacole, concursuri, ateliere de lucru pentru copii, activităţi educaţionale în cadrul Programului cultural „Zilele Ploieştiului”;

– Spectacolul „Zâmbet de copil” – de Ziua Copilului;

– Targ de carte „Ploieştiul citeşte” în cadrul „Zilelor Ploieştiului”;

– Concurs de pictură şi grafică „Ploieşti, oraşul meu, oraş european”, în perioada mai-iunie;

– Festivalul Naţional „I. L. Caragiale”, se desfăşoară în luna mai şi include un Concurs naţional de proză scurtă şi un Concurs naţional de teatru liceal;

– Tabăra Internaţională de Creaţie Plastică „Dan Platon” se organizează în luna iulie;

– „Festivalul Castanilor – In memoriam Gabi Dobre” – Concurs naţional de muzică folk, se desfăşoară în luna octombrie;

– Concursul Naţional de Poezie „Iulia Hasdeu”, are loc în perioada septembrie – noiembrie;

– Spectacolul „E Vremea Colindelor”, se organizează în luna decembrie;

– Festivalul Concurs Naţional de Folclor „Cunună de cântec românesc”, organizat în luna septembrie;

– Proiectele educaţionale „Aproape de Nichita”, „Aproape de Eminescu”, „Aproape de Caragiale”;

– Cercuri permanente pentru copii şi adulţi: cerc de pictură pentru copii,  cerc de actorie pentru liceeni, cerc de dansuri populare pentru copii;

– Activităţi şi proiecte educaţionale, ateliere de lucru pentru copii: „Promovăm creativitatea copiilor”, „Ferespre deschise spre cer – icoane pe sticlă”; „Hai să fim prieteni!” etc.;

– Activităţi culturale adresate ploieştenilor de vârsta a III-a, în colaborare cu organizaţii, asociaţii şi instituţii pentru pensionari: „Turismul şi sănătatea”, „Bunici şi nepoţi – generaţii prietene” etc.;

– Participare la Târgul de Crăciun;

– Atelierele lui Moş Crăciun – proiect educaţional;

– Spectacolul pentru copii „Ghetuţa cu cadouri”.