Rezultat final concurs post referent IA
Rezultate proba scrisa concurs post referent 1A
Borderou rezultat selectie dosare concurs post referent IA
Anunt si Bibliografie angajare referent
anunt semnat si inregistrat si bibliografie
ANEXA nr1 Regulament cadru Casa de cultura
Anexa nr.2 caiet de obiective CCILC 2020
Anexa caiet de obiectie - 509_22.11.2018_organigrama_casa_cultura
Anexa caiet de obiective -Regulament Organizare Functionare (1)
Anexa caiet de obiective - 17_16.02.2018_aprobare_buget_casa_cultura
Anexa caiet de obiective -131_7_mai_2019_buget_casa_cultura
Anexa caiet de obiective - 037_20.02.2020_anexe_buget_casa_cultura
Bibliografie concurs management Casa de Cultura semnata