anunt semnat si inregistrat si bibliografie
ANEXA nr1 Regulament cadru Casa de cultura
Anexa nr.2 caiet de obiective CCILC 2020
Anexa caiet de obiectie - 509_22.11.2018_organigrama_casa_cultura
Anexa caiet de obiective -Regulament Organizare Functionare (1)
Anexa caiet de obiective - 17_16.02.2018_aprobare_buget_casa_cultura
Anexa caiet de obiective -131_7_mai_2019_buget_casa_cultura
Anexa caiet de obiective - 037_20.02.2020_anexe_buget_casa_cultura
Bibliografie concurs management Casa de Cultura semnata